AKTUALITET, 24 Mars 2023, 13:44

U arrestua për abuzim me tenderat, shkarkohet nga detyra Lefter Alla

U arrestua për abuzim me tenderat, shkarkohet nga detyra Lefter Alla

Kryetari i Bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla është shkarkuar nga detyra.

Ai u arrestua pak ditë më parë më urdhër të Prokurorisë së Posaçme, ndërsa akuzohet për veprat penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”

VKM E FIRMOSUR: 

SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË BASHKISË BULQIZË, Z. LEFTER ALLA

Në mbështetje të neneve 100 e 115, pika 1, të Kushtetutës, dhe të shkronjës “a”, të nenit 62, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Shkarkimin nga detyra, për shkak të shkeljeve të rënda, të kryetarit të Bashkisë Bulqizë, z. Lefter Alla.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.