AKTUALITET, 5 Gusht 2022, 16:18

Tragjedia në Himarë, Gledis Nano letër disa institucioneve vendore e qendrore: Nuk keni zbatuar detyrimet, policia e shtetit nuk mund të veprojë e vetme nëse…

Tragjedia në Himarë, Gledis Nano letër disa institucioneve
Gledis Nano- Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano i ka dërguar një letër Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, prefekturave dhe bashkive lidhur me sigurinë në plazhe dhe vijës bregdetare. Në letrën e cila i është dërguar për dijeni edhe 4 ministrive, ku i kërkohet që të angazhohen në zbatimin e ligjit, duke u theksuar se Policia nuk mundet që të operojë e vetme.

Letra, e cila është shpërndarë sot, i është drejtuar për dijeni Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

“Policia e shtetit duhet të informohet periodikisht mbi masat e marra nga institucionet përgjegjëse, detyrim I cili nuk rezulton të jetë zbatuar nga institucionet drejtpërdrejtë përgjegjëse për asnjë rast, të cilat lejojnë licensimin për zhvillimin e aktiviteteve dhe turizmit detar, pajisjen me leje drejtimi të mjeteve motorike lundruese, përcaktimin e zonave të ndaluara për lundrim, ankorim të mjeteve lundruese, përcaktimin e zonave të ndaluara për lundrim dhe ankorim të mjeteve lundruese, si dhe të çdo aktiviteti tjetër që lidhet me hapësirën detare dhe jo vetëm, të informohen të gjitha organet ligjzbatuese për çdo shkelje dhe moszbatim të ligjit nga çdo subjekt publik apo privat. Të merren masa administrative dhe jo vetëm ndaj çdo shkelësi të ligjit. Përsa më sipër kërkohet bashkëpunim konkret në zbatimin e të gjitha detyrimeve ligjore të përcaktuara në legjislacionin shqiptar, kërkojmë bashkëpunim efikas me strukturat në varësi të ministrisë përgjegjëse për turizim dhe mjedisin, ministrisë përgjegjëse për infrastrukturën, ministrisë përgjegjëse për bujqësinë dhe zhvillimin rural, inspektoriateve që mbulojnë fushën e turizmit dhe inspektoriatit shtetëror teknik dhe industrial, si dhe njësive të qeverisjes qëndrore e vendore në marrjen e masave dhe mbajtjen e përgjegjësisë nga çdo institucion shtetëtor. Policia e shtetit nuk mund të veprojë e vetme dhe as nuk mund të jetë e vetmja përgjegjëse nëse hallkat ndërnistitucionale nuk bashkëpunojnë dhe nuk zbatojnë ligjin,”-shkruan Nano në letër.

Tragjedia në Himarë, Gledis Nano letër disa institucioneve

Tragjedia në Himarë, Gledis Nano letër disa institucioneve