Denonco


Për çdo abuzim apo shkelje, denonconi në TPZ.AL dhe gazetarët tanë do të investigojnë.
Dërgoni denoncimet, fotot apo videot me sms, whtasapp, viber në adresat e mëposhtme:
tel:  +355 69 703 3111
email: tpz.redaksia@gmail.al